• 884 977 007
  • biuro@zychfa.pl


ZYCH Financial Advisors powstało po to, by zapewnić najwyższej jakości produkty bankowe i inwestycyjne, które efektywnie pomogą zarządzać finansami osobistymi lub finansami przedsiębiorstwa.

Napisz do nas
  • Aleja Pokoju 13, 31-548 Kraków

  • tel. 884 977 077

  • biuro@zychfa.com


Mikro, mała, średnia, duża - kredyt a wielkość firmy - Zych FA

    • Home
    • Blog
    • Mikro, mała, średnia, duża – kredyt a wielkość firmy
Paź, 22
0

Na drodze do pozyskania korzystnego kredytu dla firmy, stanąć może kilka przeszkód. Wynikać one będą z polityki banku, zdolności kredytowej, a nawet teoretycznie mniej istotnych czynników, które jednak mają wpływ na szanse pozyskania finansowania. Jednym z takich czynników może być wielkość firmy – o ile kredytowanie wielkich firm zwykle odbywa się bez większych problemów, o tyle mniejsze przedsiębiorstwa mogą napotkać problemy. Z czego to wynika i w jakich sytuacjach małe oraz średnie firmy mogą liczyć na możliwość zaciągnięcia kredytu w banku?

Kredytowanie wielkich firm a postawa banków

Aby zrozumieć, jaki wpływ na dostępność kredytów dla firm ma ich wielkość, warto dowiedzieć się więcej o procedurach, związanych np. z ceną kredytu. Na tę, wpływ mają przede wszystkim działania Rady Polityki Pieniężnej, która ustala podstawowe wysokości stóp procentowych, Komisji Nadzoru Bankowego, zajmującej się np. ustalaniem wymogów kapitałowych czy Ministerstwa Finansów. Tego rodzaju zewnętrzne działania, mają na celu wyznaczenie pewnych standardów, związanych z udzielaniem kredytów, jednak to banki, wdrażając własną politykę przydzielania kredytów, podejmują ryzyko związane z ustaleniem tego kto może, a kto nie powinien otrzymać finansowania. I to powoduje, że tylko niewielka część małych i średnich przedsiębiorców korzysta z produktów kredytowych.

Z tych wewnętrznych uwarunkować wysnuć można słuszny wniosek – kredytowanie wielkich firm jest dla banków dużo mniej ryzykowne, niż finansowanie mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw. Kredyty dla dużych firm są dla banków efektywniejsze, istnieje mniejsze ryzyko tego, że duże przedsiębiorstwo ogłosi upadłość, a do tego znacznie zminimalizowane zostaje ryzyko tego, że przedsiębiorstwo nie będzie spłacać zaciągniętego w wysokiej kwocie zobowiązania. Kredytowanie wielkich firm jest korzystniejsze również z tego względu, że w ich przypadku bank ma dostęp do większej ilości informacji, a do tego duże firmy są w stanie wnieść kapitał własny i zabezpieczyć kredyt, co w przypadku przedsiębiorstw MŚP (małych i średnich) jest zwykle niemożliwe.

Małe firmy chcą się rozwijać

Według danych Deutsche Bank, aż 35 procent właścicieli MŚP za barierę w rozwoju firmy uważa właśnie brak możliwości uzyskania kredytu od banku. Nic więc dziwnego, że większość musi finansować swoją działalność ze środków własnych, co bardzo często uniemożliwia harmonijny rozwój i realizację celów biznesowych. Tymczasem przedsiębiorcy chcą zaciągać kredyty i rozwijać swoje biznesy. Czy jest więc nadzieja na przyszłość albo alternatywa, która da im podobne możliwości, jak kredytowanie wielkich firm?

kredyt a wielkość firmy

Dobre prognozy na przyszłość

Coraz więcej banków zatrudnia specjalistów, którzy mają za zadanie obsługę małych i średnich przedsiębiorców, ubiegających się o finansowanie. Oznacza to, że zwiększają się też szanse na to, by pozyskanie środków było możliwe. I choć prawdopodobnie szanse te nigdy się nie wyrównają, a kredytowanie wielkich firm wciąż będzie priorytetem banków, to tendencja powinna budzić nadzieje mniejszych przedsiębiorców – już w zeszłym roku banki postanowiły zwiększyć liczbę kredytów udzielanych mniejszym przedsiębiorcom o 9,1%. Dzięki temu masz możliwość złożenia wniosku z lepszymi prognozami na to, że uda Ci się otrzymać potrzebne środki finansowe.

 A może alternatywne rozwiązanie?

Jeżeli jednak banki wciąż odmawiają Ci kredytu, a Twoim celem jest rozwój własnej działalności – skorzystaj z oferty innej instytucji finansowej, takiej jak Zych Financial Advisors. Naszym celem jest dawanie szansy przedsiębiorcom, którzy ze względu na niską zdolność kredytową albo właśnie niewystarczającą wielkość, nie są w stanie pozyskać kredytu w banku. Oferujemy alternatywne rozwiązania w przypadku odmowy udzielenia kredytu przez bank, a także doradzamy naszym Klientom co zrobić, aby uzyskać taki kredyt.

Skontaktuj się z nami i przekonaj się, że masz szansę – zarówno na kredyt obrotowy, jak również limit w koncie. W zależności od tego, co będzie korzystniejsze dla Ciebie i Twojej firmy!