• 884 977 007
 • biuro@zychfa.pl


ZYCH Financial Advisors powstało po to, by zapewnić najwyższej jakości produkty bankowe i inwestycyjne, które efektywnie pomogą zarządzać finansami osobistymi lub finansami przedsiębiorstwa.

Napisz do nas
 • Aleja Pokoju 13, 31-548 Kraków

 • tel. 884 977 077

 • biuro@zychfa.com


Finansowanie

Pieniądz musi pracować, czyli obrót firmy a kredyt

Bieżąca działalność

Na utratę płynności finansowej przedsiębiorstwa wpływa wiele czynników: zatory płatnicze, nieterminowa płatność kontrahentów, brak środków na dalszy rozwój i modernizację, długi termin płatności za faktury, załamanie popytu, zmiany cen surowców. Wszystko to może spowodować, że przedsiębiorstwo zacznie odczuwać trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Specjaliści od spraw finansowych pracujący w ZYCH Financial Advisors zapewnią kompleksowe zabezpieczenie płynności finansowej poprzez znalezienie źródła niskooprocentowanej gotówki, które pozwoli utrzymać płynność finansową lub umożliwi skorzystanie z okazji inwestycyjnej.

Posługujemy się nowoczesnymi narzędziami na finansowanie bieżącej działalności, które umożliwiają zapłatę faktur dla kontrahentów, zatowarowanie, zakup materiałów niezbędnych do produkcji, przeprowadzenie małych inwestycji, zakup sprzętu lub utworzenie nowych miejsc pracy.

Nasze usługi rozwiązują problemy związane z:

 • brakiem płynności spowodowanej nieterminowymi płatnościami za faktury;
 • długimi terminami płatności,
 • sezonowością branży,
 • rozciągniętymi w terminie inwestycjami,
 • brakiem własnych środków na wprowadzenie nowego produktu/usługi na rynek,
 • brakiem własnych środków na realizację dużego zamówienia/kontraktu,
 • niestartowaniem w przetargach ze względu na duże wadium lub brak środków na jego realizację,
 • wolnym tempem rozwoju biznesu,
 • brakiem wystarczających środków na marketing/reklamę,
 • załamaniem popytu, zmianą cen surowców,
 • długim oczekiwaniem na zwrot podatku VAT.

Produkty finansowe, które zostały wyselekcjonowane przez profesjonalistów z ZYCH Financial Advisors to kompletny zestaw narzędzi, który pozwala uzyskać finansowanie, więcej, niż się oczekuje.

Kredyt obrotowy ratalny

Cechy kredytu obrotowego ratalnego:

 • niezabezpieczony do 500 000 zł udzielany na okres do 10 lat,
 • można uzyskać niższe oprocentowanie, dzięki zabezpieczeniu kredytu, np. cesją z kontraktu, na ruchomościach lub gwarancją BGK.

Zalety kredytu obrotowego ratalnego:

 • stały dostęp do gotówki,
 • brak odsetek jeżeli nie korzysta z kredytu,
 • możliwy tańszy zakup towarów lub materiałów dzięki płatności gotówkom,
 • szybszy rozwój firmy dzięki dodatkowym środkom,
 • brak zatorów finansowych,
 • spokojny i zrównoważony rozwój firmy pomimo długich terminów płatności,
 • możliwość poszerzenia asortymentu dzięki większemu zatowarowaniu,
 • możliwość małych inwestycji, jak na przykład otwarcie nowego punktu/biura, które zwiększą obrót w firmie i wygenerują dodatkowe zyski,
 • brak konieczności posiadania nieruchomości jako formy zabezpieczenia
 • gwarancja bankowa jako jedyne zabezpieczenie kredytu
 • zamiast zaświadczeń z ZUS i US wystarczy nam historia z firmowych kont bankowych za ostatnie sześć miesięcy (akceptowane opóźnienia płatności ZUS do 30 dni),
 • pozyskanie finansowania przez firmy nieposiadające wystarczających zabezpieczeń kredytu lub z krótką historią kredytową,
 • zapewnienie elastyczności w zakresie dysponowania majątkiem przedsiębiorstwa, który, dzięki gwarancji, nie będąc zabezpieczeniem kredytu może być używany w inny sposób (np. zabezpieczać inne finansowanie),
 • oszczędność czasu – wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym podczas uzyskiwania kredytu i w przypadku rezygnacji przezeń z dodatkowych zabezpieczeń znacząco przyśpiesza pozyskanie kredytu,
 • obniżenie całkowitego kosztu kredytu, polegające np. na zastosowaniu niższej marży lub prowizji.

Limit w rachunku

Cechy limitu w rachunku:

 • niezabezpieczony do 500 000 zł udzielany na 2 lata,
 • zabezpieczony de minimis (większa zdolność kredytowa i niższe oprocentowanie),
 • zabezpieczony hipoteką,
 • oprocentowanie WIBOR 1M plus marża od 2,5% czyli łączne oprocentowanie 4,16% dla niezabezpieczonego,
 • wysokość kredytu ustalana jest indywidualnie, w zależności od obrotów firmy.

Zalety limitu w rachunku:

 • stały dostęp do gotówki,
 • brak odsetek jeżeli nie korzysta się z kredytu,
 • możliwy tańszy zakup towarów lub materiałów dzięki płatności gotówkom,
 • szybszy rozwój firmy dzięki dodatkowym środkom,
 • brak zatorów finansowych,
 • spokojny i zrównoważony rozwój firmy pomimo długich terminów płatności,
 • możliwość poszerzenia asortymentu dzięki większemu zatowarowaniu.

Finansowanie inwestycji

ZYCH Financial Advisors opracowało unikalny program doradztwa inwestycyjnego, który jest dedykowany klientom poszukującym pomocy w pomnażaniu zgromadzonych środków. Na podstawie preferencji naszych klientów pomagamy dobrać inwestycje, które będą zgodne z możliwościami finansowymi i stworzyć portfel produktów bankowych, który umożliwi rozwój firmy.

Audyt posiadanych kredytów

Z naszą pomocą każda firma uzyska kredyt potrzebny na jej rozwój. By zorientować się w możliwościach kredytowych przedsiębiorstwa, oferujemy usługę audytu kredytowego. To unikatowe na polskim rynku finansowym narzędzie, które pozwoli ocenić zdolność do pozyskania przez przedsiębiorstwo kredytu.

Audyt posiadanych kredytów daje szanse na rozpoznanie się w sytuacji finansowej firmy – pokazuje, czy zaciągnięte kredyty są nadmiernym obciążeniem dla przedsiębiorstwa, czy istnieje zapotrzebowanie na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego.